Morningside Music Bridge

Po Polsku

NA TEMAT MORNINGSIDE MUSIC BRIDGE: Międzynarodowy program letni 
dla młodych, wybitnie 
utalentowanych muzyków

4 lipca - 3 sierpnia 2018 roku
Warszawa, Polska

Morningside Music Bridge (MMB) to jeden spośród szeregu programów edukacyjnych Calgary Philharmonic Orchestra prowadzonych wspólnie z Morningside Music Bridge Foundation, kanadyjską fundacją non profit. MMB pomaga młodym, wybitnym adeptom muzyki klasycznej na międzynarodowej scenie. Program ten, adresowany do do uczniów szkół muzycznych w wieku od 12 do 18 lat, oferuje intensywny całomiesięczny kurs indywidualnych lekcji, doskonalenia, prób z orkiestrą, muzyki kameralnej i licznych recitali.

MMB powstał 21 lat temu i od tej chwili gościł setki młodych artystów, z których wielu jest dziś wybitnymi wykonawcami muzyki klasycznej, występującymi na scenach całego świata, pełniącymi czołowe funkcje w najlepszych orkiestrach i nauczającymi w prestiżowych szkołach muzycznych. Należą do nich pianiści Yuja Wang, Jan Lisiecki i Szymon Nehring; skrzypkowie Ning Feng, Nikki Chooi, Timmy Chooi i Agata Szymczewska; wioliści Teng Li i Ziyu Shen oraz wiolonczeliści Tian Bonian, Arnold Choi i Yu Wei.

Światowej klasy kadra profesorska rekrutuje się z wiodących szkół muzycznych, takich jak Curtis Institute 
w Filadelfii, Juilliard School w Nowym Jorku, Centralne Konserwatorium w Pekinie, Colburn School w Los Angeles, New England Conservatory, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Glenn Gould School at the Royal Conservatory w Toronto i Vancouver Academy. Dzięki ich pracy MMB przygotowuje młodych artystów do występów na najbardziej prestiżowych scenach świata.

MMB inwestuje w muzykę współczesną, zamawiając nowe utwory na orkiestrę, których premiery odbywają się w ramach programu. W przeszłości wykonywano utwory kompozytorów takich jak Randolph Peters (Kanada), Fang Dongqing (Chiny), Michał Moc (Polska), Christopher Theofanidis (USA), John Abram (Kanada), Zhou Tian (Chiny/USA) i Vince Ho (Kanada).


„Uczestnictwo w Morningside Music Bridge zapewniło mnóstwo nowych kontaktów, nowy repertuar i nowe możliwości.”
—Yuja Wang, pianistka i absolwentka MMB


MMB 2018

Morningside Music Bridge (MMB) zaprasza skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i pianistów w wieku od 12 do 18 lat, z całego świata, na jedyny w swoim rodzaju bezpłatny kurs nauki, obejmujący klasy mistrzowskie, lekcje indywidualne, szkolenie kameralne, orkiestrę smyczkową i liczne możliwości występów.

4 lipca do 3 sierpnia 2018

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa, Polska

ZALETY PROGRAMU

 • Bezpłatny udział w programie
 • Wymiana kulturalna, nowe doświadczenia i występy 
z muzykami z różnych krajów 
 • Nacisk na liczne występy przed publicznością, które dają swobodę i pewność siebie
 • Silne poczucie koleżeńskiej więzi
 • Współpraca uczestników z różnych kultur przy wykonywaniu muzyki kameralnej, co uświadamia, że różnojęzyczność nie stwarza bariery w nauce 
 • Możliwość obserwacji występów mistrzów i uczestnictwo w koncertach z udziałem wykładowców 
i absolwentów
 • Tworzenie sieci kontaktów osobistych i zawodowych.

2018 KADRA PROFESORSKA

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia pod adresem mmb.international

Termin składania zgłoszeń: kompletna aplikacja elektroniczna i materiały muszą wpłynąć do 
30 stycznia 2018, 23:59 czasu górskiego (MST).

Morningside Music Bridge - wymagania 

dla zgłoszeń wideo

Decyzje o dopuszczeniu zapadają wyłącznie na podstawie nagrań wideo. Chociaż komisja nie oczekuje profesjonalnej jakości produkcji, jest istotne, aby jakość materiałów wideo i audio była dostateczna oraz wyraźnie uwidoczniła ręce i twarz kandydata.

Nagranie powinno pochodzić maksymalnie sprzed sześciu miesięcy, bez żadnej edycji wideo ani audio, wykonane w ujęciu z jednej kamery. Nagrania edytowane nie będą brane pod uwagę.
Każde nagranie musi być wyraźnie oznaczone imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz nazwą utworu.

WYMAGANIA DO PRZESŁUCHAŃ

Warunki wstępne
Zapraszamy wiolonczelistów, pianistów, skrzypków i altowiolistów w wieku od 12 do 18 lat. Mogą to być uczniowie z innych krajów, traktowani jednakowo. Kryterium przyjęcia do programu jest wyłącznie talent muzyczny.

Fortepian

 • Kompletna sonata klasyczna (Haydn, Mozart, Beethoven lub Schubert)
 • Dwa kontrastujące utwory solowe różnych kompozytorów do wyboru przez kandydata ze standardowego repertuaru muzyki barokowej, romantycznej, XX lub XXI wieku. Tylko utwory solowe, utwory koncertowe nie są dozwolone. 

Instrumenty smyczkowe*

 • Jedna część standardowego klasycznego, romantycznego lub współczesnego koncertu
 • Dwa kontrastujące utwory solowe różnych kompozytorów do wyboru przez kandydata ze standardowego repertuaru muzyki barokowej, romantycznej, XX lub XXI wieku. Wybrany repertuar powinien prezentować zakres możliwości technicznych i muzycznych kandydata

*Dla zgłoszeń w grupie instrumentów smyczkowych: 
 można grać z akompaniamentem lub bez.

Opłaty

Opłata zgłoszeniowa (bezzwrotna): $65 USD

Uczestnicy otrzymają pełne stypendium, w tym koszt podróży i zakwaterowania.

Ważne terminy

 • Termin składania zgłoszeń: kompletna aplikacja elektroniczna i materiały muszą wpłynąć do 30 stycznia 2018, 23:59 czasu górskiego (MST)
 • Powiadomienie o przyjęciu do 20 lutego 2018
 • Rozpoczęcie programu 4 lipca 2018

Zgłoszenia za pośrednictwem Online Admissions System pod adresem mmb.international.

Można zapisać podanie w aplikacji online i powracać do niego przed wysłaniem. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych z pobieraniem lub wysyłaniem materiałów należy skontaktować się z pomocą/ wsparciem klienta w witrynie. Morningside Music Bridge nie jest w stanie pomóc z problemami technicznymi w tym portalu.

Program Online Admission System aktualnie wykorzystuje i zaleca stosowanie: Google Chrome 13+, Mozilla Firefox 3.6+, Apple Safari 5.1.10+ i Internet Explorer 10+.

Dopuszczalne formaty plików medialnych do przesłuchań/dokumentów zgłoszeń:

 • Audio: mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Wideo: mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob
 • Dokumenty: preferowane są pliki PDF, ale akceptujemy też txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, sib, mus, ppt i pptx
 • Zdjęcia (grafiki): jpeg, png, gif, jpg

Informacje

Ms Maimie De Silva,
Project Manager,
Morningside Music Bridge
Email: info@mmb.international 
Phone: +403.463.7374