Morningside Music Bridge

Po Polsku

Międzynarodowy program letni dla młodych, wybitnie utalentowanych muzyków

6 - 31 lipca 2020 roku
Boston, USA

Morningside Music Bridge (MMB) to jeden spośród szeregu programów edukacyjnych Calgary Philharmonic Orchestra prowadzonych wspólnie z Morningside Music Bridge Foundation. MMB pomaga młodym, wybitnym adeptom muzyki klasycznej na międzynarodowej scenie. Morningside Music Bridge (MMB) zaprasza skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i pianistów z całego świata w wieku od 12 do 18 lat,  na jedyny w swoim rodzaju bezpłatny kurs nauki, obejmujący klasy mistrzowskie, lekcje indywidualne, szkolenie kameralne, orkiestrę smyczkową i liczne możliwości występów. Uczniowie ze wszystkich krajów są akceptowani i traktowani jednakowo. Kryterium przyjęcia do programu jest wyłącznie talent muzyczny. 

MMB powstał 22 lat temu i od tej chwili gościł setki młodych artystów, z których wielu jest dziś wybitnymi wykonawcami muzyki klasycznej, występującymi na scenach całego świata, pełniącymi czołowe funkcje w najlepszych orkiestrach i nauczającymi w prestiżowych szkołach muzycznych. 

Światowej klasy kadra profesorska rekrutuje się z wiodących szkół muzycznych takich jak: Curtis Institute w Filadelfii, Juilliard School w Nowym Jorku, Centralne Konserwatorium w Pekinie, Colburn School w Los Angeles, New England Conservatory, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Glenn Gould School at the Royal Conservatory w Toronto i Vancouver Academy. Dzięki ich pracy MMB przygotowuje młodych artystów do występów na najbardziej prestiżowych scenach świata.

6 - 31 lipca 2020 roku
w New England Conservatory w Bostonie, USA

ZALETY PROGRAMU


 • Bezpłatny udział w programie. Zaakceptowani uczestnicy otrzymują stypendium

 • Wymiana kulturalna, nowe doświadczenia i występy z muzykami z różnych krajów 

 • Nacisk na liczne występy przed publicznością, które dają swobodę i pewność siebie 

 • Silne poczucie koleżeńskiej więzi

 • Współpraca uczestników z różnych kultur przy wykonywaniu muzyki kameralnej, co uświadamia, że różnojęzyczność nie stwarza bariery w nauce 

 • Możliwość obserwacji występów mistrzów i uczestnictwo w koncertach z udziałem wykładowców i absolwentów

 • Tworzenie sieci kontaktów osobistych i zawodowych

----
Uczestnictwo w Morningside Music Bridge zapewniło mnóstwo nowych kontaktów, nowy repertuar i nowe możliwości.”
—Yuja Wang, pianistka i absolwentka MMB

---

2020 KADRA PROFESORSKA

---

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia pod adresem  mmb.international

Prosimy uważnie przeczytać kryteria kwalifikowalności, wymagania dotyczące przesłuchań online i nagrań zgodnie w wymogami przesłuchania. 

Termin składania zgłoszeń: kompletna aplikacja elektroniczna i materiały muszą wpłynąć do 30 stycznia 2020, 23:59 czasu górskiego (MST).

Kwalifikacje

Aby zakwalifikować się do programu Morningside Music Bridge, kandydat:

 • musi być w wieku od 12 – 18 w chwili rozpoczęcia programu
 • nie może być studentem college’u lub uniwersytetu przed rozpoczęciem programu
 • musi być dostępny przez cały okres trwania programu

Wymagania odnośnie przesłuchań

Prosimy o dołączenie wymienionych materiałów niezbędnych do udziału w przesłuchaniu. Niekompletne aplikacje nie będą brane pod uwagę. Decyzje o dopuszczeniu zapadają wyłącznie na podstawie nagrań wideo.

Fortepian

 • Kompletna sonata klasyczna (Haydn, Mozart, Beethoven lub Schubert)
 • Dwa kontrastujące utwory solowe różnych kompozytorów do wyboru przez kandydata ze standardowego repertuaru muzyki barokowej, romantycznej, XX lub XXI wieku. Tylko utwory solowe, utwory koncertowe nie są dozwolone. 
   

Instrumenty smyczkowe*

 • Jedna część standardowego klasycznego, romantycznego lub współczesnego koncertu

 • Dwa kontrastujące utwory solowe różnych kompozytorów do wyboru przez kandydata ze standardowego repertuaru muzyki barokowej, romantycznej, XX lub XXI wieku. Wybrany repertuar powinien prezentować zakres możliwości technicznych i muzycznych kandydata

*Dla zgłoszeń w grupie instrumentów smyczkowych:  można grać z akompaniamentem lub bez.

 

Prosimy o dołączenie wymienionych materiałów niezbędnych do udziału w przesłuchaniu. Niekompletne aplikacje nie będą brane pod uwagę. Decyzje o dopuszczeniu zapadają wyłącznie na podstawie nagrań wideo. Chociaż komisja nie oczekuje profesjonalnej jakości produkcji, jest istotne, aby jakość materiałów wideo i audio była dostateczna oraz wyraźnie uwidoczniła ręce i twarz kandydata. Nagranie powinno pochodzić maksymalnie sprzed sześciu miesięcy, bez żadnej edycji wideo ani audio, wykonane w ujęciu z jednej kamery. Nagrania edytowane nie będą brane pod uwagę. Każde nagranie musi być wyraźnie oznaczone imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz nazwą utworu.

Kompletna aplikacja on-line powinna zawierać:

 • Nagranie wideo. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi przesłuchań

 • Repertuar kandydata (utwór solowy i muzyka kameralna) z roku poprzedniego i obecnego, jako dokument w formacie WORD

 • Wykaz występów przed publicznością z poprzedniego i obecnego roku, jako dokument w formacie WORD

Zgłoszenia za pośrednictwem Online Admissions System pod adresem mmb.international

 

Można zapisać podanie w aplikacji online i powracać do niego przed wysłaniem. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych z pobieraniem lub wysyłaniem materiałów należy skontaktować się z pomocą/ wsparciem klienta w witrynie. Morningside Music Bridge nie jest w stanie pomóc z problemami technicznymi w
tym portalu.


Dopuszczalne formaty plików medialnych do przesłuchań/dokumentów zgłoszeń:

 • Audio: MP3, OGG, M4A, WMA, WAV, AAC, FLAC, AIFF, AIF
 • Wideo: MP4, MPEG, MPG, MOV, AVI, WMV, M4V, FLV, WEBM, MKV, M2V
 • Dokumenty: preferowane są pliki PDF, ale akceptujemy też TXT, PS, DOC, DOCX, PPT, PPS, PPTX, XLS, XLSX, OPT, SXW, ODP, SXI, ODS, SXC, RTF
 • Zdjęcia (grafiki): JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF

INFORMACJE

Ms Maimie De Silva


Project Manager, 
Morningside Music Bridge
Email: info@mmb.international 

Phone: +403.463.7374

Program Morningside Music Bridge jest możliwy dzięki hojnym dotacjom agencji rządowych, firm sponsorskich oraz darowiznom indywidualnych ofiarodawców.