Międzynarodowy program letni dla młodych, wybitnie utalentowanych muzyków

Międzynarodowy program letni dla młodych, wybitnie utalentowanych muzyków

8 lipca - 2 sierpień, 2024
New England Conservatory
Boston, MA, USA

O MORNINGSIDE MUSIC BRIDGE

Morningside Music Bridge reprezentuje najwyższy poziom profesjonalizmu w ramach programu skupiającego wybitnych, młodych skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów oraz pianistów z całego świata w wieku od 12 do 18 lat, na miesięcznym intensywnym kursie tworzenia muzyki, obejmującym lekcje muzyki solowej, kameralnej, orkiestrę smyczkową i możliwości występów. Uczniowie ze wszystkich krajów kwalifikują się i są traktowani na równych zasadach. Kryterium przyjęcia do programy jest wyłącznie talent muzyczny, a każdy przyjęty uczeń otrzymuje pełne stypendium.

W ciągu pierwszych 26 lat działalności Morningside Music Bridge, z bezbarieriowego programu muzycznego skorzystało około 1000 młodych artystów. Nasi absolwenci są dziś wybitnymi wykonawcami muzyki klasycznej, występującymi na scenach całego świata, pełniącymi czołowe funkcje w najlepszych orkiestrach i uczącymi w prestiżowych szkołach muzycznych.

Równie ważną rolę odgrywa budowa pomostów kulturowych oraz tworzenie sieci więzi koleżeńskich między uczestnikami programu Morninside Music Bridge, artystami występującymi gościnnie oraz organizacjami partnerskimi.

 

ZALETY PROGRAMU

 • Przyznawane stypendia – talent jest jedynym kryterium przyjęcia do programu
 • Możliwość uczestnictwa w konkursach i ubiegania się o nagrody pomagające młodym artystom w dalszej nauce.
 • Lekcje prywatne oraz kursy prowadzone przez wybitnych międzynarodowych instruktorów i artystów.
 • Szkolenia z muzyki kameralnej oraz możliwość występów z międzynarodowymi zespołami mieszanymi
 • Nacisk na występy przed publicznością, mające na celu podniesienie poziomu pewności siebie uczestników.
 • Orkiestra smyczkowa – nacisk na umiejętność wspólnych występów i wybór zarówno kultowego tradycyjnego repertuaru jak i nowych utworów. Program Morningside Music Bridge (MMB) wspiera rozkwit sztuki muzycznej oraz uznaje wielkie dzieła ze wszystkich epok.
 • Silne poczucie więzi koleżeńskiej, dzięki wymianie doświadczeń życiowych, zawodowych oraz artystycznych uczestników międzynarodowych, będące podstawą możliwości nawiązywania przyszłych profesjonalnych kontaktów w międzynarodowej branży muzycznej.
 • Zaangażowanie wybitnych absolwentów w role wykonawców oraz instruktorów w celu zainspirowania uczestników programu MMB.
 • Koncerty artystów rezydentów z udziałem wykonawców światowej klasy.
 • Ogólne uznawanie programu na arenie międzynarodowej.

 

“Uczestnictwo w programie Morningside Musci Bridge zapewniło mi mnóstwo nowych kontaktów, nowy repertuar oraz nowe możliwości.”

-- Yuja Wang, pianistka i absolwentka MMB

 

WYKŁADOWCY

zobacz: https://mmb.international/our-people/visiting-guest-faculty/

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Prosimy uważnie przeczytać kryteria kwalifikacji oraz wymagania dotyczące przesłuchań online i składania wniosków.

Dostęp do systemu rekrutacji GetAcceptd: https://mmb.international/apply/apply/

Termin składania wniosków: kompletna wniosek elektroniczny wraz z materiałami musi zostać złożony do 15 stycznia, 2024, 23:59 MST

 

KWALIFIKACJE

Aby zakwalifikować się do programu Morningside Music Bridge, kandydat:

 • musi być w wieku od 12 - 18 lat w chwili rozpoczęcia programu
 • musi być dostępny przez cały okres trwania program.

WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZESŁUCHAŃ

Prosimy o dołączenie wymienionych materiałów niezbędnych do udziału w przesłuchaniu. Niekompletne wnioski nie będą brane pod uwagę. Decyzje o dopuszczeniu zapadają wyłącznie na podstawie nagrań wideo.

 

WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZESŁUCHAŃ

Prosimy o dołączenie wymienionych materiałów niezbędnych do udziału w przesłuchaniu. Niekompletne wnioski nie będą brane pod uwagę. Decyzje o dopuszczeniu zapadają wyłącznie na podstawie nagrań wideo.

FORTEPIAN

 • Kompletna sonata klasyczna (Haydn, Mozart, Beethoven lub Schubert)
 • Dwa kontrastujące ze sobą utwory solowe kompozytorów wybranych przez kandydata ze standardowego repertuaru muzyki barokowej, romantycznej, XX- lub XXI wieku. W przypadku form cyklicznych, wystarczy jedna część utworu. Tylko utwory solowe; utwory koncertowe są niedozwolone.

INSTRUMENTY SMYCZKOWE*

 • Jedna część standardowego koncertu klasycznego, romantycznego lub współczesnego
 • Dwa kontrastujące ze sobą utwory solowe kompozytorów wybranych przez kandydata ze standardowego repertuaru muzyki barokowej, romantycznej, XX- lub XXI wieku. W przypadku form cyklicznych, wystarczy jedna cześć utworu. Wybrany repertuar powinien prezentować zakres możliwości technicznych i muzycznych kandydata.

*DLA WNIOSKÓW W GRUPIE INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH: MOŻNA GRAĆ Z AKOMPANIAMENTEM LUB BEZ.

 

MORNINGSIDE MUSIC BRIDGE – WYMAGANIA ODNOŚNIE WNIOSKÓW W FORMACIE WIDEO:

Prosimy o dołączenie wymienionych materiałów niezbędnych do udziału w przesłuchaniu. Nagranie powinno być aktualne (z ostatnich sześciu miesięcy), bez edycji obrazu i dźwięku oraz wykonane jedną kamerą z tej samej perspektywy. Nagrania edytowane nie będą brane pod uwagę.

Każde nagranie musi być wyraźnie oznaczone imieniem i nazwiskiem kandydata oraz nazwą utworu.

Kompletny wniosek on-line powinien zawierać:

 • bezzwrotną opłatę za zgłoszenie ($65 USD)
 • osobne nagranie wideo dla każdego utworu – proszę zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przesłuchań
 • repertuar kandydata (utwór solowy I muzyka kameralna) z roku poprzedniego i obecnego, zapisany w formacie WORD

Wniozek online może być zapisany i aktualizowany w systemie rekrutacyjnym przed wysłaniem. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych z pobieraniem lub wysyłaniem materiałów należy skontaktować się z obsługą klienta witryny GetAcceptd. Morningside Music Bridge nie jest w stanie pomóc w trudnościach technicznych na tym portalu.

Dopuszczalne formaty plików medialnych do przesłuchań/wniosków:

Wideo: MP4, MPEG, MPG, MOV, AVI, WMV, M4V, FLV, WEBM, MKV, M2V

Audio: MP3, OGG, M4A, WMA, WAV, AAC, FLAC, AIFF, AIF

Pliki graficzne: JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF

Dokumenty: PDF, PS, DOC, DOCX, PPT, PPS, PPTX, XLS, XLSX, OPT, SXW, ODP, SXI, ODS, SXC, RTF, TXT

 

INFORMACJE

Ms. Maimie De Silva

Program Manager, Morningside Music Bridge

Email: info@mmb.inernational

Telefon: +1 403.463.7374

 

 

Program Morningside Music Bridge (MMB) istnieje dzięki Fundacji Morningside Music Bridge oraz wsparciu sponsorów korporacyjnych i indywidualnych ofiarodawców.