Międzynarodowy program letni dla młodych, wybitnie utalentowanych muzyków

Międzynarodowy program letni dla młodych, wybitnie utalentowanych muzyków

 

7 lipca do 2 sierpnia 2024
w New England Conservatory
Boston, MA, Stany Zjednoczone

 

O MORNINGSIDE MUSIC BRIDGE

Morningside Music Bridge jest międzynarodową platformą spotkań dla najbardziej utalentowanych młodych wirtuozów i twórców w wieku 12-18 lat, z całego świata. Co roku w lipcu zapraszamy wielkich artystów jutra na miesięczny intensywny kurs tworzenia muzyki, całkowicie objęty programem stypendium. Jedynym kryterium przyjęcia jest wybitny talent. Towarzyszą im niektórzy z najbardziej poważanych artystów i nauczycieli świata. W ciągu naszych pierwszych 25 lat istnienia około 1000 młodych artystów skorzystało z programu tworzenia muzyki bez barier oferowanego przez Morningside Music Bridge. Nasi alumni stali się czołowymi klasycznymi muzykami dzisiejszej doby, występując na scenach całego świata, w kluczowych rolach w najlepszych orkiestrach i ucząc na wiodących uczelniach muzycznych.  

Program jest zarządzany administracyjnie za pośrednictwem fundacji Morningside Music Bridge Foundation ze szczodrym wsparciem ze strony rodziny Chan i innych darczyńców wymienionych na odwrocie programu. 

 

ZALETY PROGRAMU

 • Przyznanie pełnego stypendium (czesne, przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie) każdemu uczestnikowi – jedynym kryterium wyboru uczestników jest talent.
 • Prywatne lekcje i kursy mistrzowskie prowadzone przez instruktorów i wirtuozów światowej sławy.
 • Liczne możliwości solowych występów.
 • Lekcje muzyki kameralnej i publiczne występy z kolegami z całego świata.
 • Orkiestra Smyczkowa – kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności wspólnego wykonywania tradycyjnych i kultowych utworów muzycznych jak również Nowej Muzyki. Morningside Music Bridge jest poświęcony ożywianiu formy artystycznej i uczczeniu wielkich dzieł ze wszystkich epok.
 • Koncerty są transmitowane na żywo i dostępne online.
 • Rozwija się silne poczucie więzi koleżeńskiej, gdy studenci z różnych krajów wspólnie przebywają, pracują i wykonują utwory muzyczne. Tworzy się dla nich międzynarodowa sieć muzycznych przyjaźni.
 • Obecność byłych studentów, którzy obecnie występują lub uczą zawodowo inspiruje uczestników programu MMB.
 • Koncerty artystów rezydentów światowej sławy.

Uczestnictwo w programie Morningside Music Bridge zapewniło mi dostęp do nowych kontaktów, nowego reperrtuaru i nowych możliwości. »
- Yuja Wang, pianistka i była studentka MMB

 

WYKŁADOWCY

zobacz https://mmb.international/our-people/visiting-guest-faculty/ 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Aby uzyskać dostęp online do systemu rekrutacji GetAcceptd:  

https://mmb.international/our-program/apply/apply-now/

Poznaj kryteria dopuszczenia i wymagania w zakresie przesłuchań i zgłoszeń online.

Termin składania wniosków: zgłoszenia online i wymagane dokumenty uzupełniające muszą wpłynąć do godz. 23:59 czasu MST dnia 15 stycznia 2024 r.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Aby zakwalifikować się do programu Morningside Music Bridge, kandydat: 

 • Musi być w wieku od 12 do 18 lat w pierwszym dniu programu
 • Musi być dostępny przez cały czas trwania programu.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ

Prosimy o przekazanie wszystkich informacji i dokumentów wymaganych do przesłuchań, aby zapewnić rozpatrzenie swojego wniosku. Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę. Decyzje o dopuszczeniu będą podjęte wyłącznie w oparciu o nagrania wideo przekazane przez kandydata.  

 

FORTEPIAN

Kompletna sonata klasyczna (Haydn, Mozart, Beethoven lub Schubert).

Dwa skontrastowane utwory z okresów stylu innego niż klasyczny. Muszą to być dzieła różnych kompozytorów wybrane przez kandydata ze standardowego repertuaru muzyki barokowej, romantycznej, XX lub XXI wieku. Wyłącznie utwory solowe, utwory koncertowe są niedozwolone. W przypadku utworów wieloczęściowych wystarczy jedna część.

 

WIOLONCZELA I ALTÓWKA

Jedna część standardowego koncertu klasycznego, romantycznego, XX-wiecznego lub współczesnego

Dwa skontrastowane utwory różnych kompozytorów wybrane przez kandydata ze standardowego repertuaru muzyki barokowej, klasycznej, romantycznej, XX lub XXI wieku. W przypadku utworów wieloczęściowych wystarczy jedna część. Wybrane utwory mogą być wykonywane z akompaniamentem fortepianu lub bez. DWA WYBRANE SKONTRASTOWANE UTWORY MUSZĄ BYĆ Z OKRESU INNEGO STYLU NIŻ KONCERT.

 

SKRZYPCE

Jedna część klasycznej sonaty

Jedna część standardowego koncertu klasycznego, romantycznego, XX-wiecznego lub współczesnego

Jeden skontrastowany utwór innego kompozytowa wybranego przez kandydata ze standardowego repertuaru barokowego, romantycznego, XX lub XXI wieku. W przypadku utworów wieloczęściowych wystarczy jedna część. Wybrane utwory mogą być z akompaniamentem fortepianu lub bez. TWÓJ SKONTRASTOWANY UTWÓR MUSI BYĆ Z INNEGO OKRESU STYLU NIŻ TWÓJ KONCERT.  

*KANDYDACI GRAJĄCY NA INSTRUMENCIE SMYCZKOWYM: WYBRANE UTWORY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE Z AKOMPANIAMENTEM LUB BEZ.

 

REZYDENCJA TWÓRCZA

Rezydencja Twórcza jest przeznaczona dla wschodzącego kompozytora, improwizatora, artysty plastyka, rzeźbiarza, wideografa, fotografa, pisarza lub artysty interdyscyplinarnego. Nieustannie poszukujemy młodych twórców (12-18), którzy wnieśliby swoje projekty do Morningside Music Bridge.

Więcej szczegółów i sposób składania wniosków na stronie

https://mmb.international/our-program/apply/creative/

 

MORNINGSIDE MUSIC BRIDGE – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WIDEO ONLINE:

Prosimy złożyć wszystkie wymagane dane przesłuchania i dokumenty wraz z wnioskiem, aby zapewnić rozpatrzenie wniosku. Nagranie musi być niedawne (mniej niż sześć miesięcy), niepoddane modyfikacjom audio lub wideo i sfilmowane pojedynczą kamerą. Nagrania zmodyfikowane nie będą brane pod uwagę.

Każde nagranie wideo musi być wyraźnie oznaczone i zawierać imię i nazwisko kandydata oraz wykonywany utwór.

 

Kompletny wniosek online powinien obejmować następujące elementy:

 • bezzwrotną opłatę za zgłoszenie ($70 USD). Wniesienie opłaty jest ostatnim krokiem procesu zgłoszenia online za pośrednictwem Acceptd
 • osobny plik wideo dla każdego wykonywanego utworu - prosimy sprawdzić wymagania w zakresie zgłoszeń
 • wykaz repertuaru, który kandydat studiował (solo, muzyka kameralna i orkiestra) z poprzedniego i bieżącego roku. (Zalecane jest przekazanie tej listy jako dokumentu w formacie Word lub PDF)
 • dodatkowe informacje - krótka biografia z uwzględnieniem doświadczeń w zakresie występów solowych, z orkiestrą oraz wszelkich istotnych dokonań (muzycznych i nie-muzycznych)

 

Dopuszczalne formaty plików medialnych do przesłuchań/zgłoszeń:

Wideo:  MP4, MPEG, MPG, MOV, AVI, WMV, M4V, FLV, WEBM, MKV, M2V

Audio:  MP3, OGG, M4A, WMA, WAV, AAC, FLAC, AIFF, AIF

Obrazy:  JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF

Documenty:  PDF, PS, DOC, DOCX, PPT, PPS, PPTX, XLS, XLSX, OPT, SXW, ODP, SXI, ODS, SXC, RTF, TXT

 

INFORMACJE

Ms. Maimie De Silva
Program Manager
Morningside Music Bridge
E-mail:  info@mmb.international
Telefon: +1 403.463.7374

 

Program Morningside Music Bridge (MMB) wyraża podziękowanie fundacji Morningside Music Bridge Foundation, jej sponsorom korporacyjnym i prywatnym darczyńcom za ich szczodre wsparcie.